Công Ty TNHH Tập Đoàn TechUK Odoo Version 11.0-20180625

Information about the Công Ty TNHH Tập Đoàn TechUK instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

TechUK
Công Ty TNHH Tập Đoàn TechUK
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers